Ładowanie

Tap Poll

Current: 1687.5 ETH/month
Goal: 2531.25 ETH/month
time left
Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds
Tokens to succeed:
677433 ABYSS

DAICO
Tap Poll #5
results

Tap increased to
2531.25 ETH/month
82.9%
17.1%
Yes 974412 ABYSS
No 200940 ABYSS
Participants: 8

Przedstawiamy DAICO

DAICO jest nowatorskim modelem finansowania, który łączy niektóre korzyści zdecentralizowanych autonomicznych organizacji (DAO), mając na celu unowocześnienie i uczynienie początkowej koncepcji ICO bardziej przejrzystą i bezpieczniejszą. Model DAICO, pozwala wpłacającym na kontrolowanie wypłacania funduszy, a także dajw możliwość głosowania za zwrotem wpłaconych środków w przypadku, gdy zespół nie zrealizuje projektu.

Wady ICO

Po zakończeniu okresu sprzedaży tokenów twórcy mają pełny dostęp do wszystkich przekazanych funduszy. Twórcy stwarzają w ten sposób niebezpieczeństwo oszukania wpłacających.

Po zakończeniu sprzedaży publicznej, kiedy zebrano już dziesiątki milionów dolarów, zespół cierpi na brak motywacji do realizacji projektu.

Scentralizowane pozyskiwanie funduszy, które jest sprzeczne z duchem i naturą branży kryptowalutowej. Warunki sprzedaży tokenów są niejasne.

Zalety DAICO

Jeśli posiadacze tokenów są zawiedzeni postępem projektu, mogą ustawić kontakt na wypłaty i otrzymać zwrot pieniędzy. Chroni to posiadaczy tokenów przed oszustwami.

Środki nie są wypłacalne jednorazowo, ale wdrażany jest mechanizm powodujący rozłożenie tego w czasie. Zwiększa to i podtrzymuje motywację zespołu do dostarczania produktu.

Dzięki DAICO zebrane fundusze są bezpiecznie przechowywane w zdecentralizowany sposób. Warunki sprzedaży tokenów są całkowicie przejrzyste i zakodowane w inteligentnym kontrakcie.

Jakie są główne cechy DAICO The Abyss?

The Abyss, cyfrowa platforma dystrybucji nowej generacji oparta na ekosystemie nagród kryptowalutowych, przeprowadziła pierwsze na świecie DAICO z następującymi funkcjami:
 • Posiadacze tokenów mogą zainicjować głosowanie nad zwiększeniem limitu lub zwrotem środków;
 • Tylko posiadacze tokenów mogą głosować za pomocą tokenów w swoich portfelach ETH (tokeny posiadane przez twórców projektu nie są uprawnione do głosowania);
 • Protokoły prewencyjne zapewniają ochronę przed nadużyciami ze strony dużych posiadaczy tokenów, takich jak giełdy;
 • Waga każdego głosu jest ograniczona pewną ilością tokenów.

Głosowanie nad limitem

 • Początkowy limit w inteligentnym kontrakcie jest ustalana na 500 ETH miesięcznie i może zostać zwiększony przez głosowanie;
 • Głosowanie na zwiększenie limitu może odbywać się 10 dnia każdego miesiąca;
 • Głosowanie rozpoczyna się natychmiast i trwa 3 dni;
 • Maksymalne pojedyncze zwiększenie limitu jest ograniczone do 50% (początkowego limitu).

Głosowanie nad zwrotem

 • Głosowanie za zwrotem może zostać przeprowadzone raz na kwartał, a konkretnie: 1 lipca, 1 października, 1 stycznia, 1 kwietnia danego roku;
 • Każdy właściciel tokena może zainicjować głosowanie nad zwrotem pieniędzy. Głosowanie rozpoczyna się natychmiast i trwa 1 tydzień;
 • Głosowanie za zwrotem uważa się za ważne, jeżeli ponad 1/3 tokenów (z całkowitej podaży tokenów) głosowała na "TAK";
 • Jeśli głosowanie za zwrotem zakończy się sukcesem, jeszcze jedno (kontrolne) głosowanie za zwrotem zostanie przeprowadzone w ciągu miesiąca. Jeżeli sytuacja się powtórzy, inteligentny kontrakt DAICO zostanie przełączony na tryb zwrotów, zwracając pozostałe saldo ETH posiadaczom tokenów;
 • Zwrot jest dostępny przez 2 lata (po zakończeniu sprzedaży publicznej), a ostatnie głosowanie za zwrotem rozpoczyna się 1 kwietnia 2020 r.

The Abyss DAICO Polls Calendar

Tap Polls

Refund Polls

Inteligentne kontrakty DAICO

Podczas sprzedaży tokenów The Abyss (DAICO) projekt wykorzystuje pięć inteligentnych kontraktów:
 • Kontrakt sprzedażny publicznej TheAbyssDAICO. Ten inteligentny kontrakt jest przeznaczony do sprzedażny publicznej i nie będzie używany po jej zakończeniu;
 • Fund (PollManagedFund) contract. This smart contract is meant for storing contributed ETH;
 • Kontrakt tokenów (ABYSS). Jest to nasz główny inteligentny kontrakt, który będzie działać po zakończeniu sprzedaży tokenów;
 • Kontrakt funduszu rezerwowego (ReservationFund). Ten inteligentny kontrakt jest przeznaczony do przechowywania ETH wpłaconych przez uczestników z szarej listy;
 • Kontrakt użytkowy (LockedTokens). Ten inteligentny kontrakt ma na celu zablokowanie tokenów firmy, rezerwy i fundacji na określony czas.