trwające prace konserwacyjne, zostań z nami
UWAŻAJ NA PODSZYWACZY!

Sprawdź czy odwiedzasz

ZAPISY DO WHITELIST TRWAJĄ

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie znajduje się siedziba The Abyss?

The Abyss GmbH (Szwajcaria) jest zarejestrowana w Gartenstrasse 4, 6300 Zug, Switzerland.

Czym jest The Abyss?

The Abyss to platforma cyfrowej dystrybucji nowej generacji, wspierająca wszystkie rodzaje gier wideo (z naciskiem na MMO Free2Play i kryptogry), w tym tytuły AAA, szybko rozwijającej się globalnej społeczności graczy.

Jaka jest różnica pomiędzy The Abyss, a innymi platformami gier?

U odróżnieniu od innych platform (Steam, Origin, GOG, itp.), The Abyss oferuje pionierski program motywacyjny i wielostopniowy program poleceń, pozwalający graczom zarabiać na aktywnościach w grach, aktywnościach społecznościowych oraz na zakupach innych graczy. Dołączając do The Abyss, twórcy zmniejszą swoje wydatki związane z marketingiem i otrzymają dodatkowy dochód, od płatności dokonywanych w innych grach na platformie.

Jaki jest cel zastosowania technologii łańcucha blokowego na platformie gier?

Technologia łańcucha blokowego jest bardzo obiecująca dla przemysłu gier, ponieważ pozwala cieszyć się wszystkimi zaletami kryptowalut i tokenów. Tokeny ABYSS (standard ERC20 na łańcuchu blokowym Ethereum) są priorytetowym wewnętrznym mechanizmem interakcji na platformie The Abyss. Zyski ze wszystkich programów poleceń i programów motywacyjnych są wypłacane w tokenach ABYSS. Ponadto większość usług wewnętrznych opiera się wyłącznie na tokenach ABYSS.

Czym jest sprzedaż tokenów?

Sprzedaż tokenów to proces sprzedaży stworzonych przez zespół projektowy tokenów ABYSS w celu pozyskania środków finansowych na (między innymi) wdrożenie i rozwój projektu.

Czym jest DAICO?

DAICO jest nowatorskim modelem finansowania zasugerowanym przez założyciela Ethereum, Vitalika Buterina), który łączy niektóre korzyści zdecentralizowanych autonomicznych organizacji (DAO), mając na celu unowocześnienie i uczynienie początkowej koncepcji ICO bardziej przejrzystą i bezpieczniejszą. Sprzedaż tokenów The Abyss jest zaawansowanym i udoskonalonym modelem DAICO, pozwalającym wpłacającym na kontrolowanie wypłacania funduszy, a także dającym możliwość głosowania za zwrotem wpłaconych środków w przypadku, gdy zespół nie zrealizuje projektu, przy czym Oracles (wyznaczony lider branżowy) pełni rolę arbitra.

Jaki jest harmonogram sprzedaży tokenów (DAICO)? Czy są przewidziane jakieś bonusy?

Proces KYC rozpoczyna się 19 marca 2018. DAICO rozpoczyna się 16 kwietnia 2018. Uczestnicy otrzymają bonus od 25% do 5% do ilości tokenów zakupionych w okresie sprzedaży tokenów.

 • Okres
 • Pierwsze 48 GODZIN
 • 3-7. dzień
 • 8-14. dzień
 • 15-21. dzień
 • Bonusy
 • 25%
 • 15%
 • 10%
 • 5%
Jaka jest strona sprzedaży tokenów (DAICO)?

Adres strony sprzedaży tokenów (DAICO) to https://www.theabyss.com

Czy mogę zakupić tokeny ABYSS? Jakie metody płatności są akceptowane?

Jako metody płatności akceptujemy tokeny Ethereum (ETH) i Binance (BNB).

Prosimy na zwrócenie uwagi, że tokeny BNB są akceptowany wyłącznie od międzynarodowych uczestników (spoza USA). Minimalna wpłata dla tokenów Binance to 1000 BNB, nie ma maksymalnej wpłaty. Próg maksymalny dla tokenów Binance to 300'000 BNB. Wysyłanie tokenów BNB na inteligentny kontrakt to skomplikowana procedura, więc polecamy ją wyłącznie zaawansowanym użytkownikom.

Czy mogę wykorzystać prawdziwe pieniądze na zakup żetonów ABYSS?

Nie. Jako metodę płatności akceptujemy jedynie tokeny Ethereum (ETH) i Binance (BNB). Możesz użyć fiat do zakupu ETH na Bittrex, Poloniex, Kraken, Bitfinex, Bitstamp lub innych dedykowanych portalach.

Czy powinienem przejść procedurę KYC / AML, aby uczestniczyć w sprzedaży tokenów?

Tak. Uruchomimy program KYC / AML dla każdego. Dodatkowo, każdy obywatel USA musi przejść proces akredytacji. Odpowiednie instrukcje dotyczące przechodzenia procesu KYC / AML będą podane wkrótce.

Czy wprowadzicie whitelist?

Tak. Każdy kto przejdzie proces KYC / AML, będzie zapisany do whitelist i otrzyma gwarantowane prawo do udziału. Zastrzegamy sobie jednak prawo do przerwania zapisów do whitelist w dowolnym czasie.

Jaka jest wartość tokena ABYSS?

Tokeny ABYSS są walutą powiązaną z USD. Wartość każdego tokena ABYSS wynosi 0,24 USD.

Kurs wymiany dla RTH i BNB ogłosimy na kilka dni przed rozpoczęciem sprzedaży tokenów, w zależności od kursów rynkowych.

Jaka jest minimalna i maksymalna wplata podczas przedsprzedaży (DAICO)?

Minimalna wplata podczas 1-7 dnia to 0,1 ETH, maksymalna - 10 ETH. Od 8 dnia minimalna wpłata pozostaje ta sama, ale nie ma już górnego limitu.

Minimalna wpłata dla tokenów Binance wynosi 1000 BNB. Nie ma górnego limitu.

Prosimy na zwrócenie uwagi, że tokeny BNB są akceptowany wyłącznie od międzynarodowych uczestników (spoza USA).

Dla obywateli / mieszkańców USA minimalne i maksymalne wpłaty w 1-7. dniu wynoszą odpowiednio 1 i 100 ETH. Począwszy od 8. dnia składki minimalne wpłaty pozostają takie same, lecz nie ma górnego limitu.

Jaki jest próg minimalny i próg maksymalny sprzedaży tokenów (DAICO)?

Próg minimalny to minimalny poziom pozyskanych środków, który pozwala uznać sprzedaż tokenów za udaną. Próg minimalny projektu The Abyss wynosi 6 mln USD. Jeżeli nie osiągniemy tego poziomu, wszystkie środki zostaną zwrócone poprzez inteligentny kontrakt.

Próg maksymalny oznacza maksymalną ilość zebranych funduszy. Mamy próg międzynarodowy, dla USA i próg dodatkowy. Międzynarodowy próg maksymalny wynosi 40 mln USD, amerykański 20 mln USD, a dodatkowy 300 000 BNB.

Czy planujecie przeprowadzenie kampanii nagród podczas sprzedaży tokenów (DAICO)?

Tak. Kliknij na link aby zapoznać się z warunkami kampanii nagród The Abyss.

Do czego mogę użyć tokenów ABYSS?

Możesz używać tokenów ABYSS do płacenia na platformie. W przeciwieństwie do płatności dokonywanych za pomocą fiat, tokeny ABYSS uprawniają do rabatów przydzielanych przez platformę.

Poza tym planujemy wprowadzić dodatkowe możliwości dla wszystkich posiadaczy tokenów. W szczególności programy poleceń i motywacyjne, aukcje, syndykaty i wewnętrzna sieć CPA będą opierać się wyłącznie na tokenach ABYSS.

Tokeny ABYSS można dowolnie przysyłać znajomym w ramach platformy lub wypłacać (zarówno ręcznie, jak i automatycznie). Wraz z rozwojem platformy zostanie dodanych więcej opcji dla użytkowników tokenów ABYSS.

Jak będzie wyglądać dystrybucja tokenów ABYSS?

Dystrybucja tokenów ABYSS wygląda następująco:

 • 60%
 • 21%
 • 18%
 • 1%
 • Sprzedaż publiczna*
 • Firma i doradcy**
 • Rezerwa**
 • Bonus

* Tokeny ABYSS przeznaczone do sprzedaży publicznej wliczając bonusy i tokeny dla polecających. W zależności od ilości tokenów bonusowych przyznanych podczas sprzedaży publicznej ilość tokenów dla programu poleceń będzie się wahać pomiędzy 4,37%, a 5,46%. Tokeny, które pozostaną po wypłatach dla polecających, zostaną przeznaczone na programy motywacyjne i wykorzystane według uznania platformy The Abyss.

** Tokeny ABYSS przeznaczone dla zespołu zostaną zamrożone poprzez inteligentny kontrakt DAICO na okres 1 roku.

*** Tokeny ABYSS przeznaczone na rezerwę zostaną zamrożone przez inteligentny kontrakt DAICO na okres 6 miesięcy. Rezerwa zostanie wykorzystana na nagrody motywacyjne dla graczy, aby przyspieszyć rozwój ekosystemu na wczesnym etapie działania platformy, a także aby wprowadzić najlepsze nowe gry na platformę.

W jaki sposób rozłożony zostanie przychód ze sprzedaży tokenów?

Przychody ze sprzedaży tokenów zostaną podzielone w następujący sposób:

Soft Cap:

 • 40%
 • 25%
 • 20%
 • 5%
 • 10%
 • Rozwój
 • Marketing
 • Infrastruktura i oprogramowanie
 • Rezerwa
 • Sprawy prawne

Hard Cap:

 • 15%
 • 40%
 • 20%
 • 5%
 • 5%
 • Rozwój
 • Marketing
 • Infrastruktura i oprogramowanie (wliczając CDN, DRM)
 • Rezerwa
 • Sprawy prawne
Kiedy otrzymam swoje tokeny ABYSS?

Swoje tokeny otrzymasz automatycznie po zakończeniu transakcji. Tokeny bonusowe z programu poleceń zostaną naliczone w ciągu 30 dni od zakończenia sprzedaży tokenów (DAICO). Ścisła weryfikacja KYC / AML może być wymagana w przypadku wykrycia naruszenia reguł.

Ile tokenów ABYSS będzie w obiegu?

Maksymalna ilość tokenów do 603,75 mln. Wszystkie niesprzedane tokeny zostaną zniszczone przez inteligentny kontrakt.

Kto nie może brać udziału w sprzedaży tokenów?

Obywatele i mieszkańcy Algierii, Maroka, Ekwadoru, Kirgistanu, Boliwii, Bangladeszu i Chin kontynentalnych podlegają ograniczeniom i nie będą mogli uczestniczyć w naszej sprzedaży tokenów (DAICO).

Stany Zjednoczone:

Wszyscy obywatele USA mogą zarejestrować się i uczestniczyć w programie poleceń, aby otrzymywać bezpłatne bonusowe tokeny od wpłat dokonywanych przez osoby przez nie polecone. Jednakże jedynie akredytowani inwestorzy amerykańscy mogą dokonywać wpłat. Sprzedaż dla inwestorów z USA odbywa się zgodnie z ustawą o papierach wartościowych Regulation D z 1933 r.). Transfer tokenów sprzedawanych na mocy Regulation D będzie zablokowany na okres jednego roku zgodnie z zapisami tej ustawy.

Swoje tokeny otrzymasz automatycznie po zakończeniu transakcji. Wszystkie osoby mogą uczestniczyć w programie poleceń i zakupić tokeny w celach komercyjnych do wykorzystania na platformie, kiedy będzie ona w pełni funkcjonalna.

Jakiego portfela kryptowalutowego powinienem użyć uczestnicząc w sprzedaży tokenów?

Do zakupu tokenów ABYSS, będziesz potrzebował dowolnego portfela ETH wspierającego tokeny ERC20. Rekomendujemy użycie MyEtherWallet.

NIE UŻYWAJ adresów ETH z Poloniex, Bittrex, Coinbase, Kraken, itp. Takie adresy ETH są własnością usługodawców. Posiadają oni również klucze prywatne do portfela i określają rodzaj tokenów, które możesz odbierać.

Nie wysyłaj funduszy przed rozpoczęciem sprzedaży, takie transakcje zostaną odrzucone.

Ustaw limit gazu na 200'000; Cenę gazu na 60 Gwei.

Zakupione tokeny ABYSS zostaną przesłane na konto, którego użyłeś w okresie dystrybucji. Zakupione tokeny otrzymasz automatycznie, po zakończeniu transakcji. Tokeny bonusowe z programu poleceń zostaną naliczone w ciągu 7 dni po zakończeniu sprzedaży tokenów (DAICO).

Jak dokonać zakupu tokenów ABYSS za pomocą Ethereum (ETH)?

Rekomendujemy użycie MyEtherWallet jako najłatwiejszego i najwygodniejszego. Może to być najlepszy sposób na wpłatę podczas sprzedaży tokenów. Możesz to zrobić postępując zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Rejestracja na www.theabyss.com;
 2. Zaloguj się na swoje konto osobiste;
 3. Wpisz swój adres ETH, aby połączyć swój portfel z kontem osobistym;
 4. Poczekaj na dostanie się do whitelist (5-10 minut);
 5. Kliknij przycisk "KUP TOKENY";
 6. Wpisz ilość tokenów jaką chcesz zakupić w wyskakującym okienku i naciśnij "DALEJ";
 7. Wyślij wymaganą ilość ETH:
  1. Wpisz URL: www.myetherwallet.com;
  2. Potwierdź adres URL, aby upewnić się, że jest to autentyczny adres URL MyEtherWallet (uważaj na błędy pisowni w adresie URL);
  3. Kliknij "Wyślij Ether i tokeny";
  4. Wpisz dane logowania, aby odblokować swój portfel;
  5. Wpisz adres docelowy kontraktu sprzedaży publicznej i ustaw GAS na 200,000;
  6. Wpisz ilość ETH, jaką chcesz przesłać;
  7. Sprawdź dwa razy czy wszystko się zgadza i zaraz po tym naciśnij "Generuj transakcję" i "Wyślij transakcję";
  8. Potwierdzenie pojawi się w wyskakującym okienku. Sprawdź wszystko dwa razy. Jeśli wszystko się zgadza, kliknij "Tak, jestem pewny! Wyślij transakcję".
Jak dokonać zakupu tokenów ABYSS na pomocą tokenów Binance (BNB)?

Jak samodzielnie zatwierdzić tokeny BNB na kontrakcie BNB:

 1. Rejestracja na www.theabyss.com;
 2. Zaloguj się na swoje konto osobiste;
 3. Wpisz swój adres ETH, aby połączyć swój portfel z kontem osobistym;
 4. Poczekaj na dostanie się do whitelist (5-10 minut);
 5. Kliknij przycisk "KUP TOKENY";
 6. Wpisz ilość tokenów jaką chcesz zakupić w wyskakującym okienku i naciśnij "DALEJ";
 7. Wyślij wymaganą ilość BNB:
  1. Wpisz URL: www.myetherwallet.com;
  2. Potwierdź adres URL, aby upewnić się, że jest to autentyczny adres URL MyEtherWallet (uważaj na błędy pisowni w adresie URL);
  3. Kliknij na "Kontrakty" (aby zatwierdzić tokeny na kontrakcie BNB);
  4. Wpisz adres kontraktu BNB: 0xB8c77482e45F1F44dE1745F52C74426C631bDD52;
  5. Wpisz interfejs ABI / JSON (kopiuj:
   JSON skopiowany
   )
   [{"constant":true,"inputs":[],"name":"name","outputs":[{"name":"","type":"string"}],"payable":false,"type":"function"},{"constant":false,"inputs":[{"name":"_spender","type":"address"},{"name":"_value","type":"uint256"}],"name":"approve","outputs":[{"name":"success","type":"bool"}],"payable":false,"type":"function"},{"constant":true,"inputs":[],"name":"totalSupply","outputs":[{"name":"","type":"uint256"}],"payable":false,"type":"function"},{"constant":false,"inputs":[{"name":"_from","type":"address"},{"name":"_to","type":"address"},{"name":"_value","type":"uint256"}],"name":"transferFrom","outputs":[{"name":"success","type":"bool"}],"payable":false,"type":"function"},{"constant":true,"inputs":[],"name":"decimals","outputs":[{"name":"","type":"uint8"}],"payable":false,"type":"function"},{"constant":false,"inputs":[{"name":"amount","type":"uint256"}],"name":"withdrawEther","outputs":[],"payable":false,"type":"function"},{"constant":false,"inputs":[{"name":"_value","type":"uint256"}],"name":"burn","outputs":[{"name":"success","type":"bool"}],"payable":false,"type":"function"},{"constant":false,"inputs":[{"name":"_value","type":"uint256"}],"name":"unfreeze","outputs":[{"name":"success","type":"bool"}],"payable":false,"type":"function"},{"constant":true,"inputs":[{"name":"","type":"address"}],"name":"balanceOf","outputs":[{"name":"","type":"uint256"}],"payable":false,"type":"function"},{"constant":true,"inputs":[],"name":"owner","outputs":[{"name":"","type":"address"}],"payable":false,"type":"function"},{"constant":true,"inputs":[],"name":"symbol","outputs":[{"name":"","type":"string"}],"payable":false,"type":"function"},{"constant":false,"inputs":[{"name":"_to","type":"address"},{"name":"_value","type":"uint256"}],"name":"transfer","outputs":[],"payable":false,"type":"function"},{"constant":true,"inputs":[{"name":"","type":"address"}],"name":"freezeOf","outputs":[{"name":"","type":"uint256"}],"payable":false,"type":"function"},{"constant":false,"inputs":[{"name":"_value","type":"uint256"}],"name":"freeze","outputs":[{"name":"success","type":"bool"}],"payable":false,"type":"function"},{"constant":true,"inputs":[{"name":"","type":"address"},{"name":"","type":"address"}],"name":"allowance","outputs":[{"name":"","type":"uint256"}],"payable":false,"type":"function"},{"inputs":[{"name":"initialSupply","type":"uint256"},{"name":"tokenName","type":"string"},{"name":"decimalUnits","type":"uint8"},{"name":"tokenSymbol","type":"string"}],"payable":false,"type":"constructor"},{"payable":true,"type":"fallback"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"name":"from","type":"address"},{"indexed":true,"name":"to","type":"address"},{"indexed":false,"name":"value","type":"uint256"}],"name":"Transfer","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"name":"from","type":"address"},{"indexed":false,"name":"value","type":"uint256"}],"name":"Burn","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"name":"from","type":"address"},{"indexed":false,"name":"value","type":"uint256"}],"name":"Freeze","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"name":"from","type":"address"},{"indexed":false,"name":"value","type":"uint256"}],"name":"Unfreeze","type":"event"}]
  6. Kliknij "Dostęp";
  7. Kliknij "Wybierz funkcję" i wybierz zatwierdź;
  8. Wpisz adres kontraktu sprzedaży publicznej w polu _spender address;
  9. Wpisz ilość tokenów w polu _value uint256;
  10. Kliknij "Pisz";
  11. Kliknij "Generuj transakcję" w wyskakującym okienku;
  12. Potwierdzenie pojawi się w wyskakującym okienku. Sprawdź wszystko dwa razy. Jeśli wszystko się zgadza, kliknij "Tak, jestem pewny! Wyślij transakcję";
  13. Uzyskaj adres kontraktu sprzedaży publicznej na koncie osobistym The Abyss i wróć do MyEtherWallet;
  14. Wpisz adres kontraktu sprzedaży publicznej;
  15. Wpis zero w polu "Kwota do wysłania";
  16. Ustaw limit gazu na 50'000;
  17. Wpisz dane kontraktu BNB (otrzymane z konta osobistego The Abyss);
  18. Kliknij "Generuj transakcję".

Zatwierdź tokeny BNB poprzez "Dane":

 1. Rejestracja na www.theabyss.com;
 2. Zaloguj się na swoje konto osobiste;
 3. Wpisz swój adres ETH, aby połączyć swój portfel z kontem osobistym;
 4. Poczekaj na dostanie się do whitelist (5-10 minut);
 5. Kliknij przycisk "KUP TOKENY";
 6. Wpisz ilość tokenów jaką chcesz zakupić w wyskakującym okienku i naciśnij "DALEJ";
 7. Wyślij wymaganą ilość BNB:
  1. Wpisz URL: www.myetherwallet.com;
  2. Potwierdź adres URL, aby upewnić się, że jest to autentyczny adres URL MyEtherWallet (uważaj na błędy pisowni w adresie URL);
  3. Kliknij "Wyślij Ether i tokeny";
  4. Wpisz dane logowania, aby odblokować swój portfel;
  5. Wpisz adres kontraktu BNB;
  6. Wpis zero w polu "Kwota do wysłania";
  7. Ustaw limit gazu na 50'000;
  8. Wpisz dane kontraktu BNB (otrzymane z konta osobistego The Abyss);
  9. Kliknij "Generuj transakcję";
  10. Uzyskaj adres kontraktu sprzedaży publicznej na koncie osobistym The Abyss i wróć do MyEtherWallet;
  11. Wpisz adres kontraktu sprzedaży publicznej;
  12. Wpis zero w polu "Kwota do wysłania";
  13. Ustaw limit gazu na 50'000;
  14. Wpisz dane kontraktu BNB (otrzymane z konta osobistego The Abyss);
  15. Kliknij "Generuj transakcję".
Gdzie mogę znaleźć politykę prywatności projektu?

Oficjalna dokumentacja The Abyss: Polityka prywatności sprzedaży tokenów ABYSS