THE ABYSS

The Abyss là một nền tảng chơi game với các tính năng xã hội linh hoạt và cơ hội kiếm tiền, được thiết kế để trở thành cửa ngõ duy nhất của bạn vào vũ trụ MMO.
Trò chơi
TIN TỨC
Platform Development: Update 38
Ngày 14 tháng 10 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Platform Development: Update 37
Ngày 30 tháng 09 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Play Tempest: Pirate Action RPG on The Abyss!
Ngày 26 tháng 09 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
The Abyss Cooperates with Xangle to Enhance Transparency of Crypto Market
Ngày 23 tháng 09 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Play Generals & Rulers on The Abyss!
Ngày 17 tháng 09 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Platform Development: Update 36
Ngày 16 tháng 09 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Play Chain Warriors Beta Exclusively on The Abyss!
Ngày 12 tháng 09 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Decentralized Marketplace from The Abyss and Waves
Ngày 05 tháng 09 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Platform Development: Update 35
Ngày 02 tháng 09 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Unlock Platform Achievements and Earn Tokens on The Abyss!
Ngày 29 tháng 08 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Platform Development: Update 34
Ngày 19 tháng 08 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
ExoTanks MOBA is Coming to The Abyss!
Ngày 16 tháng 08 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Play TechWars: Global Conflict on The Abyss!
Ngày 06 tháng 08 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Platform Development: Update 33
Ngày 05 tháng 08 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
The Abyss Reveals a New B2B Solution: Abyss Launcher
Ngày 02 tháng 08 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Grimshade, a Party-Based RPG, to Emerge on The Abyss
Ngày 25 tháng 07 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Platform Development: Update 32
Ngày 22 tháng 07 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
The Abyss to Release Generals & Rulers Strategy Game
Ngày 09 tháng 07 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Platform Development: Update 31
Ngày 08 tháng 07 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
The Abyss Listed on Bittrex International
Ngày 03 tháng 07 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
TechWars: Global Conflict to be Released on The Abyss
Ngày 27 tháng 06 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Platform Development: Update 30
Ngày 24 tháng 06 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
The Abyss to Release Encased, a Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG
Ngày 11 tháng 06 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Platform Development: Update 29
Ngày 10 tháng 06 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
The Abyss Welcomes UE4 Developers!
Ngày 07 tháng 06 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
The Abyss to Publish Enjin-powered Age of Rust Blockchain Action Game
Ngày 29 tháng 05 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Platform Development: Update 28
Ngày 27 tháng 05 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
The Abyss Nhận Được Unreal
Ngày 23 tháng 05 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Platform Development: Update 27
Ngày 13 tháng 05 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Save Your Nuts Multiplayer-focused Party Game is Coming to The Abyss
Ngày 09 tháng 05 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
An Upcoming Superhit, Jaws of Extinction, to Emerge on The Abyss Before Any Other Platform
Ngày 02 tháng 05 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Play Blazing Core on The Abyss!
Ngày 30 tháng 04 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Platform Development: Update 26
Ngày 29 tháng 04 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Launching the ABYSS Token Support Campaign!
Ngày 23 tháng 04 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Introducing The Abyss Desktop App and the First Client Game
Ngày 18 tháng 04 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Platform Development: Update 25
Ngày 15 tháng 04 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
The Abyss to Support AMD Team at Apex Legends Challenge 2019 Finals on TwitchCon Europe
Ngày 12 tháng 04 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Platform Development: Update 24
Ngày 01 tháng 04 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Welcome to The Abyss: Revealing the MVP
Ngày 29 tháng 03 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Platform Development: Update 23
Ngày 18 tháng 03 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Will To Live, an MMORPG-shooter, to Join The Abyss
Ngày 08 tháng 03 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Platform Development: Update 22
Ngày 04 tháng 03 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Cooperation with INLINGO Game Localization Studio
Ngày 27 tháng 02 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
ABYSS Token Integrated with Blockchain Cuties
Ngày 25 tháng 02 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Platform Development: Update 21
Ngày 18 tháng 02 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Phát triển Nền tảng: Cập nhật 20
Ngày 04 tháng 02 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Cập nhật chương trình SOT
Ngày 25 tháng 01 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Phát triển Nền tảng: Cập nhật 19
Ngày 21 tháng 01 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Token ABYSS liệt kê trên ZBG (thương hiệu con của ZB.com)
Ngày 21 tháng 01 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Token ABYSS Liệt kê trên Kyber Network
Ngày 15 tháng 01 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
BattleRush 2 sẽ đến The Abyss
Ngày 14 tháng 01 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
Phát triển Nền tảng: Cập nhật 18
Ngày 07 tháng 01 năm 2019
TÌM HIỂU THÊM
End Titles For 2018: Key Highlights
Ngày 31 tháng 12 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Blazing Core sẽ tấn công The Abyss
Ngày 26 tháng 12 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Phát triển Nền tảng: Cập nhật 17
Ngày 24 tháng 12 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
BOSSGARD sắp đến The Abyss
Ngày 20 tháng 12 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Super Animal Royale sẽ được phát hành trên The Abyss
Ngày 14 tháng 12 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Phát triển Nền tảng: Cập nhật 16
Ngày 10 tháng 12 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
The Abyss công bố Atomic Heart, trò chơi AAA đầu tiên trên nền tảng
Ngày 05 tháng 12 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Phát triển Nền tảng: Cập nhật 15
Ngày 26 tháng 11 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
The Abyss Công bố Cộng tác với TeamSpeak
Ngày 22 tháng 11 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Giới thiệu trang Web mới của The Abyss
Ngày 14 tháng 11 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Phát triển Nền tảng: Cập nhật 14
Ngày 12 tháng 11 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Phỏng vấn Janna Goranskaya, Giám đốc phát triển nền tảng
Ngày 02 tháng 11 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Phát triển Nền tảng: Cập nhật 13
Ngày 29 tháng 10 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Phát triển Nền tảng: Cập nhật 12
Ngày 15 tháng 10 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Cuộc Bỏ phiếu Tap thứ Năm: Tổng Kết
Ngày 13 tháng 10 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
The Abyss sẽ triển khai chương trình mua lại và hủy token
Ngày 11 tháng 10 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Cuộc bỏ phiếu tăng Tap #5 Bắt đầu vào mùng 10 tháng 10, 0:00 giờ UTC
Ngày 09 tháng 10 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Tiết lộ Roadmap chi tiết
Ngày 08 tháng 10 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Phát triển Nền tảng: Cập nhật 11
Ngày 01 tháng 10 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
The Abyss: One Stop Place for MMO Games
Ngày 28 tháng 09 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Phát triển Nền tảng: Cập nhật 10
Ngày 17 tháng 09 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Cuộc Bỏ phiếu Tap thứ Tư: Tổng Kết
Ngày 13 tháng 09 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Vladimir Kurochkin AMA: Điểm nổi bật
Ngày 12 tháng 09 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Cuộc bỏ phiếu tăng Tap #4 Bắt đầu vào mùng 10 tháng 9, 0:00 giờ UTC
Ngày 09 tháng 09 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Đội ngũ The Abyss tiếp tục phát triển!
Ngày 04 tháng 09 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Phát triển Nền tảng: Cập nhật 9
Ngày 03 tháng 09 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Châu Âu đáp lại E3: Báo cáo Gamescom
Ngày 31 tháng 08 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Trang web Airdrop Premiere — Bỏ phiếu OKEx
Ngày 28 tháng 08 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Phát triển Nền tảng: Cập nhật 8
Ngày 20 tháng 08 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Сhương trình thân thiện SOT: Cập nhật
Ngày 19 tháng 08 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Phỏng vấn Stepan Leshchenko, Art Director
Ngày 15 tháng 08 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Trở về từ Thượng Hải: #ChinaJoy Báo cáo ảnh
Ngày 14 tháng 08 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Cuộc Bỏ phiếu Tap thứ ba Tổng Kết
Ngày 13 tháng 08 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
The Abyss chạy Cuộc bỏ phiếu DAICO lần thứ 3 để tăng tap
Ngày 10 tháng 08 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
The Abyss được liệt kê trên Bitfinex!
Ngày 09 tháng 08 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Phát triển Nền tảng: Cập nhật 7
Ngày 06 tháng 08 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
The Abyss tại Hàn Quốc: Báo cáo chuyến đi công tác
Ngày 01 tháng 08 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Phỏng vấn Stanislav Kuzin, Phó Chủ tịch Platform Development
Ngày 26 tháng 07 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Phát triển Nền tảng: Cập nhật 6
Ngày 23 tháng 07 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Tiết lộ thông tin về phiên bản Pre-Alpha của The Abyss!
Ngày 19 tháng 07 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Bỏ phiếu cho The Abyss trên Sàn KuCoin!
Ngày 13 tháng 07 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Thư của Founder cho những ai cầm token của The Abyss
Ngày 11 tháng 07 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Phát triển Nền tảng: Cập nhật 5
Ngày 09 tháng 07 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Phỏng vấn Sergey Zakharchenko, System Architect của The Abyss
Ngày 05 tháng 07 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Tiết lộ thông tin về phiên bản Pre-Alpha của Nền tảng The Abyss!
Ngày 29 tháng 06 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Phát triển Nền tảng: Cập nhật 4
Ngày 25 tháng 06 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Interview with Vladimir Kurochkin, President of The Abyss
Ngày 24 tháng 06 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
The Abyss Tại E3: Những điểm nổi bật và Báo cáo ảnh
Ngày 20 tháng 06 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Cuộc Bỏ phiếu Tap đầu tiên Tổng Kết
Ngày 14 tháng 06 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Prototype 2.0: Phiên bản cập nhật chính
Ngày 12 tháng 06 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Phát triển Nền tảng: Cập nhật 3
Ngày 11 tháng 06 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Cuộc Bỏ phiếu Tap đầu tiên DAICO hoạt động
Ngày 09 tháng 06 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Mở rộng Tầm nhìn Mới
Ngày 08 tháng 06 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
The Abyss Công bố Cộng tác với Changelly
Ngày 05 tháng 06 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Tin tức Lên sàn
Ngày 01 tháng 06 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
The Abyss xác nhận được niêm yết trên HitBTC
Ngày 30 tháng 05 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Phát triển nền tảng: Cập nhật 2
Ngày 28 tháng 05 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
SOT (Save Our Tokens): Chương trình thân thiết của The Abyss
Ngày 22 tháng 05 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
DAICO đầu tiên trên thế giới đã hoàn thành: Kết quả và Thành tích
Ngày 16 tháng 05 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Phát triển nền tảng The Abyss
Ngày 16 tháng 05 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Mở rộng sang châu Á: The Abyss mang dự án đột phá của mình đến ChinaJoy Expo
Ngày 14 tháng 05 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
The Abyss hợp tác với Kingsoft Cloud, một bộ phận của Khổng lồ Công nghệ Trung Quốc — Kingsoft
Ngày 11 tháng 05 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Tất cả những gì bạn muốn biết về DAICO có tại một chỗ
Ngày 11 tháng 05 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
The Abyss DAICO Giải thích Hệ thống Bỏ phiếu
Ngày 03 tháng 05 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
The Abyss Sẽ Tham Gia Sự kiện Gamescom
Ngày 23 tháng 04 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
The Abyss Sẽ được Hỗ trợ bởi Xsolla
Ngày 19 tháng 04 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
DAICO Bắt đầu 18 tháng 4, 2018 (14:00 UTC)
Ngày 17 tháng 04 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Hoàn lại Tiền đóng góp 16 tháng 4, 2018 như nào
Ngày 17 tháng 04 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Chỉ còn dưới 12 giờ tới DAICO Đầu tiên trên Thế giới
Ngày 16 tháng 04 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Fast and Furious: The Abyss Hỗ trợ bởi Akamai
Ngày 13 tháng 04 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
DAICO đầu tiên trên thế giới được Tiến hành tại Malta
Ngày 12 tháng 04 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
The Abyss Sẽ Tham gia Sự kiện E3
Ngày 11 tháng 04 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Đã có Prototype The Abyss
Ngày 09 tháng 04 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Hướng dẫn Hợp đồng Thông minh The Abyss DAICO
Ngày 07 tháng 04 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Giảm Hard Cap & Các Thay đổi Quan trọng Khác
Ngày 04 tháng 04 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Từ bỏ Quy tắc Oracle: Xem xét lại Quy tắc Bỏ phiếu
Ngày 30 tháng 03 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Giới thiệu Smart Paper
Ngày 29 tháng 03 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Hỗ trợ UNICEF trong Sáng kiến Từ thiện từ Gamers
Ngày 27 tháng 03 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Tiến trình KYC / AML Của The Abyss Đã Bắt đầu
Ngày 19 tháng 03 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Báo cáo Kiểm tra Hợp đồng Thông minh
Ngày 17 tháng 03 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Tiết lộ Thời điểm DAICO và Chi tiết KYC/AML
Ngày 15 tháng 03 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Vượt qua Những Thử thách Mới
Ngày 13 tháng 03 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
BÁO ĐỘNG! ĐẤU TRANH VỚI BỌN Scam!
Ngày 07 tháng 03 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Ứng dụng Điện thoại Chính thức
Ngày 05 tháng 03 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Gần xong rồi, Chỉ còn một vài thứ còn phải làm
Ngày 05 tháng 03 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Into The Archives of SEC
Ngày 01 tháng 03 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
The Abyss Team Expands: VP of Platform Development and a System Architect
Ngày 01 tháng 03 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
The Abyss Signs Technical Advisor
Ngày 27 tháng 02 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
The Abyss Whitelist
Ngày 27 tháng 02 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
KYC / AML Procedure Details
Ngày 22 tháng 02 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Taking Actions To Prevent Cyber Risks: Partnership With Group-IB
Ngày 19 tháng 02 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Recent Updates and a New Video
Ngày 15 tháng 02 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Why We Don’t Offer Volume Bonuses / Discounts In Our Token Sale (DAICO)
Ngày 13 tháng 02 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
The Abyss Joins The Enterprise Ethereum Alliance
Ngày 08 tháng 02 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
What Separates The Abyss From The Existing Blockchain-Based Projects
Ngày 07 tháng 02 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Beware of Phishing Websites and Token Sale Scammers!
Ngày 07 tháng 02 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Patience is the Key
Ngày 06 tháng 02 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
A Guide to The Abyss DAICO Smart Contract
Ngày 02 tháng 02 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Less Than One Week Away From DAICO. Entering The Final Stretch
Ngày 01 tháng 02 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
10 Reasons To Fall In Love With Switzerland
Ngày 26 tháng 01 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
The Abyss To Conduct Official Token Sale (DAICO) in the U.S.
Ngày 26 tháng 01 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
How Our Referral Program Works
Ngày 25 tháng 01 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
The Abyss Team Backed By The US Legal Advisors
Ngày 25 tháng 01 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
What is The Abyss and why we will tame a Unicorn?
Ngày 24 tháng 01 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
What Distinguishes Us From Other Game Platforms?
Ngày 23 tháng 01 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Token Sale Advisor Announcement — Tony Simonovsky
Ngày 22 tháng 01 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
The World’s First DAICO: Remodeling The Token Sale
Ngày 17 tháng 01 năm 2018
TÌM HIỂU THÊM
Get Tokens By Sharing
Ngày 28 tháng 12 năm 2017
TÌM HIỂU THÊM
Token Sale Re-Scheduled for Long Term Success
Ngày 18 tháng 12 năm 2017
TÌM HIỂU THÊM
Recent Changes
Ngày 14 tháng 12 năm 2017
TÌM HIỂU THÊM
We are genuinely sorry!
Ngày 13 tháng 12 năm 2017
TÌM HIỂU THÊM
The Benefits of Blockchain Technology for the Video Game Industry: Digital Currency Meeting Digital…
Ngày 05 tháng 12 năm 2017
TÌM HIỂU THÊM
TOP-5 digital distribution game platforms
Ngày 21 tháng 11 năm 2017
TÌM HIỂU THÊM
Lộ trình