Tải

Tap Poll

Current: 1687.5 ETH/month
Goal: 2531.25 ETH/month
time left
Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds
Tokens to succeed:
677433 ABYSS

DAICO
Tap Poll #5
results

Tap increased to
2531.25 ETH/month
82.9%
17.1%
Yes 974412 ABYSS
No 200940 ABYSS
Participants: 8

Giới thiệu DA ICO

DAICO là một mô hình thu hút vốn tiên tiến kết hợp một số lợi ích của các Tổ chức Tự trị Phi tập trung (DAO), nhằm nâng cấp và làm cho khái niệm ICO ban đầu minh bạch và an toàn hơn. Mô hình DAICO nâng cao và cải tiến, cho phép các những ai đóng góp kiểm soát việc thu hồi vốn, đồng thời cung cấp một lựa chọn để bỏ phiếu hoàn lại tiền đóng góp trong trường hợp đội ngũ không triển khai dự án.

Nhược điểm của ICO

Khi giai đoạn crowdsale kết thúc, các nhà phát triển có toàn quyền truy cập vào tất cả các khoản tiền đóng góp. Các nhà phát triển do đó tạo ra nguy cơ lừa đảo cho những người đóng góp.

Sau khi kết thúc crowdsale, khi hàng chục triệu đô la đã được thu thập, nhóm nghiên cứu bị mất đi động cơ để thực hiện dự án.

Huy động vốn tập trung gây mâu thuẫn với tinh thần và bản chất của ngành crypto. Các điều kiện crowdsale mờ ám.

Lợi ích của DAICO

Nếu chủ sở hữu Token thất vọng với tiến trình của dự án, họ có thể chuyển hợp đồng sang chế độ rút tiền và được hoàn lại tiền. Điều này bảo vệ người giữ Token khỏi lừa đảo.

Tài trợ không được phát một lần, có một cơ chế phát nó theo thời gian. Điều này làm tăng và duy trì động lực của nhóm để phát triển sản phẩm.

Với DAICO, số tiền được huy động được lưu trữ an toàn một cách phi tập trung. Các điều kiện crowdsale là hoàn toàn minh bạch và chốt trong hợp đồng thông minh.

Các đặc điểm chính của The Abyss DAICO là gì?

The Abyss, nền tảng phân phối kỹ thuật số thế hệ mới dựa trên hệ sinh thái phần thưởng crypto, đã tiến hành DAICO đầu tiên trên thế giới với các tính năng sau:
 • Chủ sở hữu Token có thể bắt đầu cuộc bỏ phiếu về việc tăng tap hoặc hoàn lại tiền;
 • Chỉ chủ sở hữu Token mới có thể bỏ phiếu bằng cách sử dụng Token trên ví ETH của họ (token của nhà phát triển dự án không đủ điều kiện để bỏ phiếu);
 • Các giao thức phòng ngừa được bao gồm để bảo vệ chống lạm dụng bởi những người có số lượng Token lớn ví dụ như trao đổi;
 • Trọng lượng của mỗi phiếu bầu bị giới hạn bởi một số lượng token nhất định.

Bỏ phiếu Tap

 • Tap đầu tiên trong Hợp đồng thông minh được đặt là 500 ETH hàng tháng và có thể được tăng thêm bằng Bỏ phiếu Tap;
 • Việc bỏ phiếu để tăng tap có thể được tổ chức vào ngày 10 hàng tháng;
 • Việc bỏ phiếu bắt đầu ngay lập tức sau khi triển khai và kéo dài 3 ngày;
 • Mức tăng tap tối đa được giới hạn ở mức 50% (số tiền tap ban đầu) cho mỗi lần tăng.

Bỏ phiếu hoàn tiền

 • Cuộc bỏ phiếu hoàn lại tiền có thể được triển khai một lần mỗi quý: cụ thể hơn, vào mùng 1 tháng 7, mùng 1 tháng 10, mùng 1 tháng 1, mùng 1 tháng 4 của năm tương ứng;
 • Mỗi chủ sở hữu Token có thể bắt đầu cuộc bỏ phiếu hoàn lại tiền. Việc bỏ phiếu bắt đầu ngay sau khi triển khai và kéo dài 1 tuần;
 • Việc bỏ phiếu hoàn tiền được coi là thành công nếu hơn 1/3 Token (từ tổng cung Token) đã bỏ phiếu “CÓ”;
 • Nếu bỏ phiếu hoàn tiền thành công, bỏ phiếu một lần nữa (xác nhận) sẽ được thực hiện trong vòng một tháng. Nếu tình huống được lặp lại, hợp đồng thông minh DAICO sẽ được chuyển sang chế độ hoàn trả lại ETH đã đóng góp còn lại cho chủ Token;
 • Hoàn lại tiền có thể trong vòng 2 năm (sau khi kết thúc crownsale), với lần bỏ phiếu cuối cùng bắt đầu vào mùng 1 tháng 4 năm 2020.

Giới hạn thời gian của The Abyss DAICO Lịch Bỏ phiếu

Bỏ phiếu Tap

Bỏ phiếu hoàn tiền

DAICO Hợp đồng thông minh

Trong quá trình Token Sale của The Abyss Token (DAICO), dự án sử dụng 5 hợp đồng thông minh:
 • Hợp đồng The Crowdsale TheAbyssDAICO. Hợp đồng thông minh này có ý nghĩa cho crowdsale và sẽ không được sử dụng sau khi kết thúc crowdsale;
 • Hợp đồng Quỹ (PollManagedFund). Hợp đồng thông minh này là để lưu trữ ETH đóng góp;
 • Hợp đồng Tokens (ABYSS). Đây là hợp đồng thông minh chính của chúng tôi mà sẽ hoạt động sau khi kết thúc crowdsale;
 • Hợp đồng Quỹ Đặt trước (ReservationFund). Hợp đồng thông minh này là để lưu trữ ETH do những người đóng góp tham gia greylist;
 • Hợp đồng Utility (LockedTokens). Hợp đồng thông minh này là để khóa các Token của Công ty, Dự trữ và Quỹ trong một khoảng thời gian nhất định.