Ash of Gods
RPG, Strategy

Ash of Gods là chuyện của riêng biệt ba nhân vật chính tăng phản ứng với một kỷ đe dọa từng được cho rằng chỉ là chyện cổ tích.

Ash of Gods cốt truyện được không ngừng phát triển dưa trên phản ứng của người chơi, đôi khi thậm chí dẫn đến cái chết. Nhưng, cái chết của một nhân vật không phải là kết thúc trò chơi. Thay vào đó, các câu chuyện di chuyển về phía trước với cái chết của nhân vật đó và trước sự lựa chọn tiếp tục để tác động đến các sự kiện trong tương lai.

Chiến đấu trong Ash of Gods là một sự pha trộn của cả hai truyền thống chiến lược và CCG gameplay. Trong khi cá nhân chiến thuật sẽ phụ thuộc vào những kỹ năng và lớp học của nhân vật của bạn, bạn sẽ mở khóa và tích lũy thẻ đó có sức mạnh để mở ra khả năng mạnh mẽ, đôi khi thay đổi nhiên của một cuộc chiến toàn bộ.

Tìm hiểu The Abyss
Nhiều Trò chơi hơn