BattleRush 2
MMO, Action

Nhập vai một người lính từ quân đội Liên Xô hoặc Đức trong Thế chiến thứ hai. Kiểm soát một khu vực nhỏ (~ 25 km2) ở phía đông châu Âu. Tìm kiếm vũ khí, vật tư, thực phẩm và nước.

  • Phá hủy toàn bộ

Phá hủy hoàn toàn bất kỳ cấu trúc nào trên bản đồ bao gồm đạo cụ, hàng rào, cây, đá, nhà, tháp, v.v.

  • Có thể lái xe được

Hơn 15 loại phương tiện, mô hình vật lý tiên tiến và hình ảnh động chất lượng. Đường đạn AT có nhiều loại từ đạn xe tăng và súng (45 mm - 150 mm); Tạo xe tăng và xe cho chính mình, tìm kiếm nhiên liệu và đạn dược, hoặc lái xe nhanh với đồng đội. Tài nguyên có thể được vận chuyển, như gỗ hoặc đá, để cung cấp cho quân đội.

  • Chế tạo và bảo vệ

Tạo tuyến phòng thủ của bạn bằng nhiều tùy chọn để xây dựng: dấu chấm, hầm ngầm, tháp hoặc súng cố định.

Tìm hiểu The Abyss
Nhiều Trò chơi hơn