Will To Live
Action, RPG, MMO

Nghiên cứu thế giới hậu tận thế. Chống lại các dị nhân nguy hiểm và tránh các sự dị thường. Tham gia phe phái, tạo clan của mình và chiến đấu rành các blockpost để giành lợi thế trước kẻ thù!

Will To Live Online — Đây là một MMORPG kết hợp các cơ chế của một game bắn súng và MMORPG cổ điển. Thực hiện các nhiệm vụ tại các thành phố và khu định cư để làm quen với lịch sử thế giới và khả năng trong nó. Tìm hiểu các địa điểm mới và các địa đạo. Phát triển nhân vật của bạn bằng cách mở quyền truy cập vào các kỹ năng và vũ khí độc đáo. Đào tài nguyên, và tạo ra các cải tiến đạn và áo giáp được cải thiện. Tạo clan của bạn và tham gia cuộc chiến của hai phe chiến tranh!

Các tính năng chính của trò chơi:

  • Hệ thống kinh tế thân thiện, không bắt buộc có các chi phí micro

  • Sự kết hợp độc đáo giữa FPS và RPG

  • Thế giới rộng lớn và nguy hiểm chứa đầy dị nhân và các vùng dị thường

  • Thay đổi năng động của thời tiết và thời gian trong ngày

  • Bốn lớp nhân vật khác nhau với khả năng và thiết bị độc đáo của họ

  • Tạo đồ và sản xuất

  • Giao dịch

  • Chiến tranh giữu các phe giành lãnh thổ

  • Các trùm Raid với loot và địa đạo độc đáo

Tìm hiểu The Abyss
Nhiều Trò chơi hơn