Zula
MMO, FPS

Zula là một FPS trực tuyến với các trận chiến thực tế và câu chuyện hấp dẫn. Trò chơi này mang tên của một trong những đội nhóm trong câu chuyện trò chơi. Trong 50 năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ chịu ảnh hưởng của nhiều tổ chức tội phạm và tổ chức nước ngoài. Một trong những tổ chức có ảnh hưởng nhất như vậy vẫn là GLADIO.

Để chống lại nó, những người yêu nước từ trên cả nước đã tạo ra đội ngũ của riêng mình - ZULA. .

Có 20 bản đồ, mỗi bản đồ có các chi tiết đặc biệt: Trung quốc, Brazil, Pháp, Turkey, Iraq - này và nhiều nơi khác đang sẵn sàng chở thành chiến trường.

Có hơn 16 nhân vật trong game, mỗi nhân vật đều có lịch sử riêng.

Tìm hiểu The Abyss
Nhiều Trò chơi hơn