công việc bảo trì đang diễn ra, hãy chờ

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU

Đăng ký
Nhận thưởng
Mời bạn bè
Chương trình referral
CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU 5 CẤP ĐỘ CỦA ABYSS ĐANG DIỄN RA!
Hãy tham gia chương trình referral và bắt đầu xây dựng mạng lưới referral của mình, mà sau này sẽ được chuyển sang nền tảng.
Chương trình bonus
Nhận token miễn phí
Chương trình giới thiệu nhiều tầng bán Token sẽ cung cấp cho bạn
các token miễn phí cho mỗi lần giới thiệu.
 • Từ referral cấp 1
 • Từ referral cấp 2
 • Từ referral cấp 3
 • Từ refferal cấp 4
 • Từ referral cấp 5
Quy tắc chương trình giới thiệu
Mời các bạn của bạn
Tiếp cận bạn bè của bạn với một liên kết giới thiệu thông qua các trình tin nhắn, tin nhắn SMS, e-mail, v.v.
Link giới thiệu trong các tài khoản truyền thông xã hội của bạn
Link giới thiệu dùng cho forum
Viết các bài báo, bài đánh giá, và các sự đề cập khác
Các video về dự án trên Youtube
Dự án được đề cập đến trong các nguồn chuỗi khối cụ thể và các nhóm truyền thông xã hội
 • KHÔNG SPAM
 • KHÔNG được có bất kỳ loại SEM (Search Engine Marketing) nào bằng từ khóa "Abyss"
 • KHÔNG cố gắng lừa dối mọi người với mô tả liên kết giới thiệu của bạn
 • KHÔNG quảng bá trên bất kỳ Airdrop hoặc Bounty hoặc trang niêm yết ICO / nhóm nào
 • KHÔNG đưa link giới thiệu mà không có thông tin về dự án
 • KHÔNG ẩn link giới thiệu của bặn bằng URL rút gọn
 • KHÔNG đưa các link giới thiệu trong phản hồi của các nội dung nguyên bản của chúng tôi
 • KHÔNG được dùng cho chính bạn bằng liên kết của bạn
Mọi gian lận hệ thống sẽ dẫn đến việc tài khoản bị ban ngay lập tức và mất các token từ referral có được.
Abyss có quyền cuối cùng để thay đổi các quy tắc của chương trình giới thiệu bất cứ lúc nào do thay đổi điều kiện thị trường,
rủi ro của gian lận hoặc bất kỳ yếu tố khác chúng có vẻ gây hại cho sự công bằng của chương trình giới thiệu của chúng tôi.